Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019.
 

 

 

 • koła matematyczne
 • koło przyrodnicze
 • koło języka polskiego
 • koło języka angielskiego
 • koło teatralne
 • koła komputerowe
 • chór
 • SKS
 • Zajęcia na basenie
 • zajęcia „otwarta sala” dla klas młodszych
 • zajęcia „otwarta świetlica” dla klas młodszych
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I – VIII
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I – VIII
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia rewalidacyjne

Dodatkowe informacje