Test Trzecioklasisty.

Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 OPERON już za uczniami! 16 kwietnia punktualnie o godzinie 9 uczniowie klas trzecich w całej Polsce rozpoczęli sprawdzian. Wśród nich - oczywiście uczniowie z naszej szkoły.

Do testu przystąpili: Jakub Balda, Dominika Cerajewska, Wiktoria Durawa,Mateusz Grabarek, Olga Gwizdała, Magdalena Janicka, Kacper Kufel, Maja Pawłowska, Julia Stanisławska, Paweł Wieprzowski, Dominika Żabińska.
Wszyscy piszący  musieli się  wykazać w teście wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki.
Na rozwiązanie zadań z każdej z dwóch części przeznaczone było 45 minut. Przygotowane testy miały za zadanie nie tylko sprawdzić poziom wiedzy i umiejętności nabytych przez najmłodszych absolwentów, ale również umożliwić zapoznanie się z formułą egzaminów, które występować będą na kolejnych etapach edukacji coraz częściej.

Nad prawidłowością przebiegu sprawdzianu czuwała komisja w składzie: Pani Dyrektor Halina Raźna, wychowawczyni klasy trzeciej Pani Wioletta Wróblewska, wychowawca klasy pierwszej pani Anna Ronatowska.

W dniu egzaminu ( tuż przed nim) wszystkim dzieciom dopisywały humory.


Dodatkowe informacje