"Przemoc rodzi przemoc"

W ostatnich latach można zauważyć większe natężenie zjawiska przemocy .Zdaniem wielu uczniów nie ma innego sposobu na rozwiązywanie konfliktu jak tylko przemoc. Zatrważające jest to, że obniża się dziś wiek agresorów, a ich metody działania są coraz bardziej wyszukane, podstępne i przebiegłe. Panuje bowiem przeświadczenie, że tylko silne jednostki są w stanie przetrwać, a słabszych osobników należy eliminować. W myśl tej zasady łatwo można dostrzec sztuczny podział, który dzieli uczniów na „jednostki dominujące” i tzw. „ kozłów ofiarnych” .

Warsztaty profilaktyczne nt. przemocy , które odbyły się 23 marca w naszej szkole, miały na celu integrację grupy klasowej, niwelację wewnętrznych podziałów oraz eliminowanie zachowań sygnalizujących agresję, przejawianych przez dzieci . Miały uświadomić uczniom, co grozi im za używanie siły względem drugiego człowieka. Siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, bo słowa nieraz bardziej bolą niż czyny. Nie może  bowiem zdarzać się sytuacja, że w obrębie jednej grupy znaleźć można uczniów, którzy są przezywani, wyśmiewani, nieakceptowani przez swoich rówieśników. Podczas warsztatów uczniowie nabywali takie umiejętności jak: rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych – emocjami pozytywnymi. Dzięki aktywnym zajęciom uczniowie uświadamiali sobie, że najważniejsze jest to, by zbudować własny system wartości, zgodny z panującymi normami oraz to, że emocje można wyrażać bez złości szanując przy tym swojego kolegę lub koleżankę. Dodatkowo mieli możliwość zdobycia  takich umiejętności jak: odpowiedni dobór przyjaciół, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, kształtowania umiejętności wyrażania swojego zdania – postaw wolnych od agresji i przemocy.


 

 

Dodatkowe informacje