17 września 2014 roku dzieci  z klas III- VI odwiedziły Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji ekologicznej w Myślęcinku. Podczas zajęć terenowych zapoznały się z różnymi zagadnieniami leśnymi. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o piętrowej budowie lasu, charakterystycznych roślinach, a także zwierzętach żyjących w lesie. Spacer po ścieżce edukacynej umożliwił dzieciom poznanie wielu gatunków drzew. Po spacerze uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat „Budowa mikroskopu i jego praktyczne zastosowanie”. Były to zajęcia praktyczne, w czasie których dzieci utrwaliły sobie budowę mikroskopu lub stereoskopowej oraz podstawowe zasady pracy z mikroskopem. Wykorzystały przy tym najprostsze obiekty przyrodnicze jak liście, mchy, owady. Była to bardzo atrakcyjna lekcja przyrody, która pogłębiła wiedzę i umiejętności uczniów oraz przyczyniła się do kształtowania właściwych postaw w stosunku do przyrody.

 

 

Dodatkowe informacje