Już 1 kwietnia 2015 roku wszystkich szóstoklasistów czeka ogólnopolski SPRAWDZIAN.

W trosce o jak najlepsze wyniki, już pół roku wcześniej nasi uczniowie przystąpili do pierwszego (ale nie ostatniego!) sprawdzianu próbnego.

Zapominalskim przypominamy, że sprawdzian składa się z dwóch części: CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego- czyli języka angielskiego.

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut, a CZĘŚĆ 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Trzymamy kciuki!!!

Dodatkowe informacje