Karta pieszego uczestnika ruchu drogowego.

Dnia 27.05.2014r. o godz. 9:30 w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia „Karta pieszego uczestnika ruchu drogowego" uczniom klas pierwszych. Projekt realizowany jest od dziewięciu lat, został stworzony w trosce
o bezpieczeństwo pierwszoklasistów (siedmiolatków), które mogą samodzielnie pokonywać drogę do szkoły. Służy temu, aby dzieci potrafiły krytycznie ocenić swoje zachowanie na drodze, a znajomość przepisów ruchu drogowego pomogła im bezpiecznie dotrzeć do celu. Kieruje nami troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci oraz świadomość, że jest to najlepszy wiek na kształtowanie dobrych nawyków i postaw.Ponieważ projekt w pełni sprawdził się w naszym środowisku, w tym roku do jego realizacji postanowiliśmy zaprosić uczniów klas I ze szkół gminy Świecie. Chcemy na szerszą skalę popularyzować wśród siedmiolatków właściwe zachowania, uczyć poprzez zabawę, jak być przezornym i bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.
      Zaproszenie przyjęła Szkoła Podstawowa w Wiągu. Egzamin przygotowany został w formie przedstawienia, które prowadziły uczennice z klasy IV. Pierwszoklasiści musieli rozwiązać szereg zadań praktycznych i zaśpiewać dwie piosenki związane z ruchem drogowym oraz każde dziecko wykonało wcześniej pracę plastyczną pt.„Bądźmy ostrożni, bądźmy bezpieczni”. Projekt zakończył się egzaminem przed komisją składająca się z: przedstawiciela Straży Miejskiej i Policji, Sołtysa wsi, przedstawiciela Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły. Po zdanym egzaminie uczniom klasy pierwszej uroczyście wręczona została „Karta pieszego uczestnika ruchu drogowego", słodkie upominki i odblaski. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Dodatkowe informacje