Krótko o szkole.


Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim jest szkołą ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym. Znajduje się na terenie wiejskim i pełni funkcję "ośrodka kultury" dla miejscowej społeczności. Obejmuje dzieci z jednego obwodu szkolnego, do którego należą trzy wsie, o różnej strukturze społecznej: Terespol Pomorski, Polski Konopat i Drozdowo. 

W szkole pracuje 19 (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) nauczycieli. Wszyscy mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i pracują zgodnie z kwalifikacjami. Baza i wyposażenie szkoły odpowiadają liczbie uczniów i pracowników szkoły oraz jej zadaniom. Wszystkie podmioty szkoły mają dostęp do pomieszczeń i wyposażenia szkoły, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej. Zajęcia odbywają się w siedmiu jasnych, ciepłych, przestronnych i bezpiecznych salach dydaktycznych. Lekcje wychowania fizycznego mają miejsce w niewymiarowej, dość dobrze wyposażonej, sali gimnastycznej. Teren wokół szkoły jest uporządkowany i estetycznie zagospodarowany. Do dyspozycji dzieci i młodzieży są dwa boiska: asfaltowe do siatkówki i koszykówki oraz trawiaste do piłki nożnej. W szkole bardzo dużo uwagi przywiązuje się do działań wychowawczych i opiekuńczych. Szkoła jest otwarta dla uczniów od 7:10 do 16:30. Dzieci mają możliwość codziennego uczestniczenia w zajęciach wychowawczo-sportowych oraz w zajęciach świetlicy terapeutyczno-wychowawczej.

W telegraficznym skrócie o historii szkoły.

Pierwsza powojenna Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim mieściła się w obecnym "Domu Nauczyciela", który stoi się przy ulicy Dworcowej. Jedyną nauczycielką, a zarazem kierowniczką szkoły była pani Stefania Maryszewska. W roku 1949 pracę w szkole rozpoczął młody nauczyciel, który nazywał się Jerzy Blaumann. Był bardzo pracowity, miewał niecodzienne pomysły i wkrótce został kierownikiem szkoły. To on, wraz z innymi mieszkańcami wsi, doprowadził, że w 1961 roku zaczęto budować nową szkołę. Ziemię pod budynek szkoły, za darmo, oddała mieszkanka wsi Polski Konopat pani Katarzyna Guzińska. Pan Blaumann doprowadził, w lutym 1964r., budowę szkoły do końca, ale pierwszym dyrektorem nowej placówki została pani Bogusława Tynkiewicz. Dbała o szkołę, a dzieci bardzo ją lubiły. W roku szkolnym 1964/65 część uczniów kontynuowała naukę dalej, po raz pierwszy w historii polskiej szkoły - w klasie VIII. W szkole przybywało uczniów, klas i nauczycieli, a funkcję dyrektora objął pan Lucjan Muzioł. Po nim, krótko, obowiązki dyrektora pełniła jego żona Maria Muzioł. Od września 1977r. do sierpnia 1983r. dyrektorskie obowiązki objęła pani Stanisława Kwiatkowska. Na początku lat osiemdziesiątych do terespolskiej podstawówki przyszedł pan Marek Żórawski, który urząd dyrektora sprawował przez 2 lata, od września 1983 r. do sierpnia 1985r. Po panu Marku, na krótko, bo tylko na dwa lata zagościł pan Franciszek Momot. W roku 1987 kierowanie szkołą rozpoczął pan Romuald Kędzierski, który pracował w tutejszej szkole do sierpnia 1993r. Wtedy w funkcji dyrektora zmieniła go pani Halina Raźna, która kieruje placówką do dziś. W 1990r. prowadzenie szkoły przejęła gmina. Przez ostatnie dwanaście lat w szkole trwa permanentny remont, który w całości finansuje Urząd Miasta Świecia. Dzięki temu czujemy się "wiejską szkołą o europejskich standardach".

Dodatkowe informacje