PLAN  LEKCJI   I.   półrocze 2018/2019

 Aktualne zmiany na bieżący tydzień w dzienniku elektronicznym.

PONIEDZIAŁEK  

lekcja

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

świetlica

 

 

 

 

 

 

 

   

 

p. Wioletta   p.  Kamilla

1.

 

edukacja przdszkol.

-

-

-

j.polski

-

matematyk

fizyka   

j.niemiecki

p. Kamilla

2.

 

edukacja przdszkol.

zaj. kompute rowe

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

muzyka 

matematyka

j.polski

j.niemiecki

w-f

 

3.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

matematyka

muzyka 

j.polski

j.polski   

fizyka  

 

4.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

g. wych

g. wych 

g.wych.

g. wych.

g. wych. 

 

5.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

Religia

zaj. kompute- rowe

przyroda

j.polski 

muzyka   

matematyka

j.angielski

 

6.

edukacja przdszkol.

 

 

 

 

j.angielski

matematyk

biologia    

religia  

 

7.

 

 

 

 

 

w-f

religia    

 

p. Kamilla        

8.

 

 

 

 

 

 

     

siostra Anna

 

WTOREK     

lekcja

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

świetlica

 

 

 

 

 

 

 

   

 

p. Wioletta   p.  Andrzej

1.

 

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

-

Inf gr I

j.polski

geografia  

matematyka

p. Lucyna

2.

 

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

technika

matematyka

j.polski

j.polski                  

ed. dla bez. 

 

3.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

j.angielski

j. polski

technika

matematyka                  

w-f

j.polski   

 

4.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

matematyka

j.polski  

przyroda   

j.angielski

informatyka

 

5.

edukacja przdszkol.

Religia

j.angielski

edukacja wczesno-
szkolna

w-f

historia  

informatyka

matematyk

biologia                     

 

6.

Religia

 

 

 

w-f

historia 

j.angielski

fizyka

p. Monika        

7.

 

 

 

 

 

w-f

religia

historia    

j.angielski

p. Andrzej        

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia

p. Andrzej      

 

ŚRODA    

lekcja

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

świetlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

p. Wioletta   p.  Kamilla

1.

 

Religia

-

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

j.angielski    

-

j.polski

j.niemiecki

-

p. Kamilla

2.

 

edukacja przdszkol.

edukacja wczesno-szkolna

j.angielski

edukacja wczesno-
szkolna

j.polski

religia  

matematyka

plastyka

j.niemiecki

 

3.

 j.angielski

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

j.polski

j.polski  

plastyka

religia

matematyka

 

4.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

Religia

matematyka

plastyka

w-f

j.polski

j.angielski

 

5.

edukacja przeszkol.

Religia

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

plastyka 

j.polski   

j.angielski

matematyka

w-f

 

6.

edukacja przdszkol.

  

 

 

religia

j.angielski

 

w-f

j.polski  

        

7.

   

 

 

 

geografia Kamilla  

 

w-f

chemia 

p. Lucyna  

8.

 

 

 

 

 

 

 

chemia

 

p. Kamilla

 

CZWARTEK     

lekcja

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

świetlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

p. Wioletta   p.  Ilona

1.

 

edukacja przeszkol.

-

-

edukacja wczesno-szkolna

j.polski

w-f

religia

j.polski

-

p. Andrzej

2.

 

edukacja przeszkol.

j.angielski

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

przyroda

w-f

j.polski

informatyka

religia                      

 

3.

j.angielski

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

w-f

religia 

przyroda   

fizyka

j.polski

 

4.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

Religia

informatyka

j.polski                 

j.angielski

biologia

matematyka

 

5.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

j.angielski

religia

matematyka

technika               

j.polski

w-f

 

6.

edukacja przdszkol.

 

Religia                              

 

j.angielski               

 

matematyka             

geografia  

w-f

p. Monika        

7.

   

 

 

 

 

w-f

 

geografia

      

p. Dagmara

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Dagmara

 

PIĄTEK   

lekcja

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

świetlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

p. Wioletta   p.  Lucyna

1.

 

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

-

-

historia  

-

przyroda

chemia 

matematyka       

p. Ilona

2.

 

edukacja przeszkol.

j.angielski

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

zajęcia regionalne

historia

w-f

matematyka

chemia  

 

3.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

matematyka

j.angielski

historia

w-f

j.polski

 

4.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-szkolna

edukacja wczesno-
szkolna

j.angielski

biologia     

matematyka

historia

j.polski 

 

5.

edukacja przeszkol.

edukacja wczesno-szkolna

zaj. kompute rowe

edukacja wczesno-
szkolna

w-f

matematyka

j.angielski

muzyka

historia  

 

6.

edukacja przdszkol.

 

 

 

w-f

Inf gr II

ekologia 

j.angielski

WOS

p. Monika

7.

 

 

 

 

 

     

WOS 

p. Kamilla

8.

 

 

 

 

 

 

 

p. Andrzej

p. Monika

 

 

Dodatkowe informacje