Miał jednego brata i dwie siostry. Był synem Ludwika Tadeusza Kościuszki i Tekli z Ratomskich. Rodzinna miejscowość Tadeusza Kościuszki to: Mereczowszczyzna. W latach 1755 - 1760 uczęszczał do Kolegium Pijarskiego w Lubieszowie, była to jego pierwsza szkoła. Gdy ukończył Kolegium Pijarskie, pięć lat spędził w domu rodzinnym. 18 grudnia 1765 roku w Warszawie wstąpił do Korpusu Kadetów, który inaczej nazywał się Szkołą Rycerską. W szkole oficerskiej otrzymał stopień chorążego i kapitana.Na Krakowskim Rynku, dnia 24 marca 1794 roku, złożył przysięgę i otrzymał oficjalny tytuł wojskowy, na czas insurekcji, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Podczas powstania jego adiutantem był jego najbliższy przyjaciel Julian Ursyn Niemcewicz. Podczas insurekcji za mundur służyła Kościuszce chłopska sukmana. Tadeusz Kościuszko, 7 maja 1794r., wydał Uniwersał Połaniecki, który zakazywał szlachcie gnębić chłopów, zmniejszał pańszczyznę i przyznawał włościanom różne prawa, których dotychczas nie mieli. W bitwie pod Maciejowicami, 10 października 1794 roku, Tadeusz Kościuszko został ranny. W powstaniu kościuszkowskim brali udział zbrojeni w kosy na sztorc chłopi, których nazywamy kosynierami. Ich oddział nazywał się : Regiment Grenadierów Krakowskich. Należał do nich Wojciech Bartosz (inaczej zwany Głowacki), który zasłynął z tego, iż w jednej z bitew pierwszy dopadł armaty, zerwał z głowy czapkę krakuskę, przykrył nią panewkę, gasząc zapalony lont, nie pozwolił rosyjskim kanonierom na oddanie strzału. Zginął on w bitwie pod Szczekocinami. Caryca Katarzyna II wzięła Kościuszkę do niewoli do głównej kwatery Fernesa, a później przeniesiony został do Petersburga. Syn Katarzyny II, następca na cesarskim tronie, Paweł I uwolnił go pod warunkiem, że nigdy nie będzie występował przeciwko imperium rosyjskiemu. Kościuszko zgodził się, ale pod warunkiem uwolnienia 12 tysięcy polskich jeńców i wyjazd do Ameryki.Tadeusz Kościuszko jest postacią słynną na całym świecie, jego nazwiskiem nazwano wiele miejsc w różnych zakątkach świata, m.in. : Góra Kościuszki, Kopiec Kościuszki, Wyspa Kościuszki -Kanada. W ostatnich latach życia Kościuszki schronienia udzieliła mu rodzina Zeitnerów (Zeitnerowie). W starości utrzymywał się z tego co wypłacał mu rząd amerykański. Miłością jego życia była Ludwika Sosnkowska, nigdy się jednak nie ożenił. W1800 roku ukazała się broszura pt. "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość"?, której duchowym autorem był Tadeusz Kościuszko.

Dodatkowe informacje